donderdag 9 september 2010

Controle lidkaarten

Beste tentoonsteller,

Onze overkoepelende organisatie AOB vraagt aan de inrichters van een tentoonstelling een scherpere controle uit te voeren wat betreft de op het inschrijvingsformulier vermelde stamnummers.

Aan iedere tentoonsteller kan bij inkorving zijn/haar lidkaart gevraagd worden om op die manier te bewijzen dat hij/zij titularis is van de vermelde stamnummers. Indien hij/zij dit niet kan bewijzen, zullen alle vogels van de deelnemer verwezen worden naar klasse C.

Wij hopen ten zeerste dat wij deze maatregel niet zullen moeten toepassen en dat de wedstrijd eerlijk kan verlopen.

Met vriendelijke groeten


Het bestuur