dinsdag 29 augustus 2023

Clubnieuws september-oktober 2023

  • De eigenaars van het Molenveld in Elewijt, waar we gingen eten na onze fietstocht, stellen ons de volgende manier van sponsoring voor. Wanneer u hier iets gaat eten of drinken en uw lidkaart van de club toont, storten zij 5% van het bedrag aan onze clubkas. Dus, laat jullie rekening handtekenen of afstempelen en overhandig ze aan Eddy of aan Bruno, zij zorgen voor de verdere afhandeling.
  • Wij zoeken nog sprekers (en/of dierenartsen) voor onze Algemene Vergaderingen. Alle voorstellen welkom bij Eddy Witters of Bruno Van Gompel.
  • Sponsoring: het is, gegeven de financieel moeilijke afgelopen jaren, niet zo gemakkelijk om onze sponsors naar een bijdrage te vragen. Toch zouden we willen vragen dit toch te doen, deels uit beleefdheid, en deels om de relatie met hen te onderhouden. We moedigen jullie ook aan om wanneer u iets nodig hebt, bij onze sponsors langs te gaan: zij verdienen onze steun in deze financieel moeilijke tijden. 
  • De eerstvolgende Algemene Vergadering vindt plaats op 5 september.

Bestellen ringen 2024

Vergeet niet tijdig uw ringen voor 2024 te bestellen. Dat kan met dit formulier. Opgelet: ringen kunnen alleen besteld worden na het betalen van uw lidgeld voor 2024, niet vergeten dus!

Kweekverslag Bruno Van Gompel, LV007

 


Zoals ieder jaar ben ik de voorbereiding van de kweek begonnen begin januari door de mannen van de poppen te scheiden en ze onder te brengen in 2 volieres.

1 x per week opfokvoer 1 deel couscous, 1 deel perle morbide 3 delen water met daarin opgelost 2g ferti vit 1schepje rony(comed) 1 schepje calcilux;Dit 0,5 u laten trekken bij kamertemperatuur +4 delen orlux en 1 deel serinus + 1 ei met een scheutje melk( 2,15 min in de microgolf). Dit alles geeft een eiwitpercentage van 11%. Dit eivoer wordt gedurende heel de kweek gegeven al dan niet aangevuld met kiemzaad.

Begin februari gaan de mannen dan in de TT-kooi en rond half februari wordt het licht dadelijk op 14 u /dag gebracht. Op 1 maart gaan de poppen in de kweekkooi op 10 maart krijgen de poppen nestmateriaal en rond half maart begint 80 % van de poppen met nest en +- 10 dagen later zijn ze allen bezig.

Ik kweek altijd met 30 poppen en 4 reserve. De mannen hangt af van hun kwaliteit. Met ongeveer 1/3 wordt aan koppelkweek gedaan, de rest met wisselende mannen.

Mannen voor meer dan 1 pop blijven nooit tijdens het broeden bij de pop, maar gaan terug in de TT-kooi.

Dit jaar was de kweek van de kanaries maar matig, 100 jongen van 30 popjes is niet bijzonder goed.

Redenen; 2 zeer oude mannen :geen jongen.en 6x geprobeerd.

2 mannen hebben de vagebond uitgehangen bij de pop, nest kapot, jongen eruit.

Maar liefst 3 poppen hebben de jongen met ring uit de nest gesmeten en bij mij is dat fataal, want ik heb draadroosters en de jongen zijn dadelijk onderkoeld (ik ring met 2,9 )en dus nogal vroeg bij goed voederende poppen die hun nest goed onderhouden ,met alle gevolgen van dien.Volgend jaar toch misschien het systeem Witters toepassen en met 3,2 ringen

2 Goede poppen hebben de jongen vreselijk geplukt reeds in de nest.

Eens geringd heb ik wel maar 1 jong verloren. Er wordt eivoer gegeven als volgt:

voor en tijdens de eileg 1x per dag, tijdens het broeden geen eivoer en als ze jongen hebben 2 x per dag +-5g

De geelbuikcinis hebben het zeker niet goed gedaan, ik heb 2 zuivere koppels .

1koppel, (zeer jonge pop) heeft 2 eieren verloren gelegd en 1 ei was verdwenen de man? Het andere koppel heb ik slechts laat in het seizoen gekregen en hier maakte de pop dadelijk nest, maar geen eieren gezien ik denk dat de pop te oud is.

De kruisingen met geelbuikcini man met 3 poppen (goud-bot -en groenvink) deed het ook maar matig,

Met de botvink 5 eieren maar allen onbevrucht kort nadien lag de pop dood.

Met de goudvink 6 eieren ,1jong maar dood na 2 dagen. Daarna heeft ze nog 2 eieren verloren gelegd, onder kanarie gelegd, maar ook onbevrucht.Daarna had de pop een postnatale depressie en heeft ze niets meer gedaan .Deze combinatie was nochtans vorig jaar zeer succesvol.

Met de groenvink (zelfde combinatie als vorig jaar) verliep alles zeer goed 1ste ronde 5eieren en 4 jonge kruisingen op stok.

2 de ronde: 4eieren 3 jongen op stok en de derde ronde:4eieren , 4jongen en 2 op stok de 2 die gestorven zijn, is waarschijnlijk van de warmte en ook een groot verschil in grote tussen de jongen.

Het koppel goudvinken heeft het zeer goed gedaan,

eerste ronde: 5eieren , 5jongen op stok

tweede ronde :4 eieren 3 jongen 2 op stok

derde ronde 5 eieren, 5 jongen en dan fiasco. De jongen zaten op de rand van de nest klaar om uit te vliegen en op een morgen lag er 1 jong dood onder aan de nest. Zijn kop 2x zo dik als normaal.

De volgende dag lag de pop en 2 jongen dood kop 2x zo dik als normaal.De pop had de vorige dag nog perfect gevoederd.De dag nadien geen sterfte en de man voederde de jongen verder. De dag nadien man dood en een jong dood : ook dikke kop. Ondertussen had ik wat opgezocht op internet en vond de “ziekte” vaak voorkomend bij goudvinken: uilenkopziekte . Volgens reactie op dit verschijnsel was er niets aan te doen. Ben dan nog wel naar de dierenarts geweest (Van hemelrijk in Koningslo) met het kadaver van de man en daar werden flagellaten vastgesteld in de luchtpijp en na een onderzoek van de biopsie van de lever, darm, milt en hart was er enkel een licht letsel aan de lever waar te nemen.

Iemand die dit artikel zeer goed aan het lezen is heeft ondertussen opgemerkt dat er nog 1 jong in leven is. Dat jong heb ik nog 3 dagen met de hand gevoederd, maar het is tenslotte ook gestorven met een dikke kop.

De grote distelvinken waren goed begonnen, 4eieren, 4jongen 3 jongen op stok, daarna is de pop gestorven. De man is dan een latrelatie begonnen met een kleine distelvinkpop , 3x na mekaar 4 eieren en 4jongen maar de pop voederde praktisch niets en na 4 a 5 dagen stierven de jongen.

En tot slot de sijsjes 2x eieren gehad maar 2x gestopt met broeden.

Dit kweekverhaal gebeurt in 3 van elkaar gescheiden volières.De kruisingen + geelbuikpop:: 1x2x2m

de geelbuiken, sijzen en de distelvinken:4x3x3m en de goudvinken in 1,5x2x4m.

Conclusie:

1: 96 kanaries, 9 kruisigen geelbuik x groenvink (d.w.z. al minstens 1 stam), 3 grote distelvinken en 7 goudvinken

2 probleem om onze niet geschikte vogels te verkopen.

Zou het niet beter zijn dat we met z'n allen wat minder maar betere vogels houden dus strenger selecteren om zo toch wat minder niet geschikte te produceren. Er zijn toch alsmaar minder vogelhouders die vogels kopen en met de veranderende wetten op het dierenwelzijn in het verschiet zal hier zeker op korte termijn geen verandering in komen.

Dus onze vogels wat ruimer huisvesten kan al een oplossing zijn en misschien geldt voor iedereen:

MINDER IS MISSCHIEN BETER.

Kweekverslag Marc Rens, LV080

 

Bij de start eerste week januari werd direct 14 uur licht gegeven. Half februari werden de koppels bijeen gezet, nest en nestmateriaal werd onmiddellijk aangeleverd. De dag nadien hadden reeds 13 koppels een nest gemaakt. Bij de resterende 7 koppels werden na ongeveer 2 weken ook de nesten afgewerkt.

Enkele dagen later werden bij 14 koppels de eerste eitjes gelegd. De resterende 6 koppels hadden geen neiging tot leg. Van de 14 koppels waren 9 koppels met bevruchte eitjes en 5 onbevruchte eieren. Bij het kippen waren er heel wat problemen: 4 koppels hebben hun jongen platgezeten. Bij 1 koppel werden de jongen na 2 dagen uit de nest geworpen. Bij 1 koppel waren 9 eitjes te zien: dit waren 2 poppen… !

Het resultaat van de eerste ronde: 16 jongen op stok.

De tweede ronde kreeg ik 41 jongen op stok. Al bij al niet slecht. Maar slechts van 9 koppels jongen. 6 koppels hebben niks gedaan, 2 andere koppels gooiden hun halfwassen jongen uit de nest, begonnen terug te leggen en wierpen opnieuw hun halfwassen jongen uit de nest. Van 2 koppels waren beide rondes onbevrucht.

In totaal van 9 koppels en 2 ronden: 57 jongen.

Nu nog afwachten wat de resultaten op de tentoonstellingen zullen zijn, met alle problemen van het nieuwe vloeibare geel product.

Groeten,

 

Marc